Podgląd treści WWW (JSR 286)
Podgląd treści WWW (JSR 286)

Architektura systemu

Platforma Cyfrowa Północno-Wschodniego Klastera Edukacji Cyfrowej składa się z 6 poszczególnych platform:
 • Platforma Portalowa oparta na oprogramowaniu IBM WebSphere Portal
 • Platforma Poczty Elektronicznej z Elementami Pracy Grupowej oparta na oprogramowaniu IBM Lotus Notes/Domino
 • Platforma Zarządzania Dokumentami oparta na oprogramowaniu IBM Lotus Quickr
 • Platforma Komunikacji Bezpośredniej oparta na oprogramowaniu IBM Lotus Sametime
 • Platforma Społecznościowa oparta na oprogramowaniu IBM Lotus Connections
 • Platforma Edukacyjna oparta na oprogramowaniu Saba Learning Enterprise. 


Oprogramowanie poszczególnych platform może pracować jako niezależne środowisko bądź wspólnie zintegrowany system, do którego dostęp odbywa się za pośrednictwem Platformy Portalowej.Rys. 1 Architektura logiczna systemu w podziale na Platformy

Każda z wyżej wymienionych platform korzysta z wspólnego katalogu użytkowników oraz niezależnych baz danych. Komunikacja pomiędzy platformami odbywa się za pomocą portletów.

Użytkownik, w zależności od praw dostępu, może korzystać z platform: Komunikacji Bezpośredniej, Zarządzania Dokumentami, Edukacyjnej, Społecznościowej za pośrednictwem Platformy Portalowej, korzystając z portletów. Dostęp do Platformy Poczty Elektronicznej z Elementami Pracy Grupowej posiadają jedynie użytkownicy firm i instytucji będących członkami Klastera.


Na architekturę fizyczną Platformy Cyfrowej Północno-Wschodniego Klastera Edukacji Cyfrowej składa się piętnaście maszyn wirtualnych, które zostały utworzone na trzech serwerach fizycznych.


Rys. 2 Fizyczna architektura systemu


Oprogramowanie poszczególnych platform będzie przechowywać dane w bazach danych postawionych na dwóch serwerach bazodanowych, opartych na oprogramowaniu IBM DB2 Enterprise Server oraz IBM DB2 Workgroup Server. Komunikacja pomiędzy aplikacją oraz bazą danych będzie odbywać się za pomocą protokołu JDBC (ang. Java Database Connectivity).


Rys. 4 Fizyczna architektura systemu z podziałem na komponenty


Użytkownikom udostępnione zostały już platformy:

 • Platforma Portalowa oparta na oprogramowaniu IBM WebSphere Portal
 • Platforma Poczty Elektronicznej z Elementami Pracy Grupowej oparta na oprogramowaniu IBM Lotus Notes/Domino
 • Platforma Społecznościowa oparta na oprogramowaniu IBM Lotus Connections.
 •  
Wykonawcą Platformy Cyfrowej Północno-Wschodniego Klastera Edukacji Cyfrowej jest firma T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.
Podgląd treści WWW (JSR 286)
 • wtorek, 7 lipca 2015 Autoryzowany kurs AutoCAD w atrakcyjnej cenie! - Zapraszamy do skorzystania z naszej promocji AutoCada.
 • wtorek, 23 czerwca 2015 Newsletter 42/2015 - 18 czerwca w Parku Naukowo - Technologicznym Polska - Wschód w Suwałkach odbyła się konferencja zatytułowana „Cyfryzacja - trampoliną rozwoju”. Tematyką, która zdominowała to organizowane przez Północno-Wschodni Klaster Edukacji Cyfrowej spotkanie były nowoczesne rozwiązania informatyczne wdrażane zarówno przez przedsiębiorstwa, jak i jednostki samorządu terytorialnego.
 • wtorek, 23 czerwca 2015 Informatyczne wsparcie prac badawczo-rozwojowych - Nowoczesne rozwiązania oparte na oprogramowaniu jednego z najstarszych koncernów informatycznych, IBM – to tematyka, która zdecydowanie dominowała podczas organizowanego przez Północno-Wschodni Klaster Edukacji Cyfrowej seminarium pt.„Informatyczne wsparcie prac badawczo-rozwojowych”. Spotkanie odbyło się 24 czerwca w siedzibie firmy T-Matic Grupa Computer Plus w Białymstoku.
Najbliższe szkolenia page