Podgląd treści WWW (JSR 286)
Podgląd treści WWW (JSR 286)

O portalu CDEdu.pl

CDEdu.pl jest portalem tematycznym (wortalem) poświęconym szeroko rozumianej tematyce edukacji cyfrowej, prowadzonym przez Północno-Wschodni Klaster Edukacji Cyfrowej


Nazwa CDEdu.pl, którą  nadaliśmy portalowi, powstała jako skrót od słów Ciąg Dalszy Edukacji dla podkreślenia, iż kompetencje cyfrowe - przez które rozumiemy umiejętność aktywnego współuczestnictwa we współczesnym społeczeństwie informacyjnym, korzystania z jego osiągnięć i wciąż rozwijających się technologii, tak w życiu zawodowym jak i osobistym - muszą być integralnym komponentem i niejako „naturalnym przedłużeniem” wykształcenia każdego obywatela. Wyraża ona też szczególną potrzebę i konieczność ustawicznego, trwającego przez całe życie, podnoszenia i aktualizowania wiedzy i umiejętności w tym zakresie.

Chcemy - i dołożymy wszelkich starań - by Portal CDEdu.pl był nowoczesnym, innowacyjnym w skali kraju i Europy środowiskiem teleinformatycznym:

  • gromadzącym i udostępniającym w sposób ciągły dane, informacje i wiedzę związaną z edukacją cyfrową
  • umożliwiającym wyszukiwanie i wszechstronną analizę zgromadzonej wiedzy oraz dzielenie się nią
  • ułatwiającym komunikację i współdziałanie osób i instytucji zaangażowanych w edukację cyfrową
  • wspierającym i kreującym powiązania i sieci zaangażowanych osób i instytucji
  • umożliwiającym budowanie wirtualnych społeczności w ramach Klastra
  • dzięki temu efektywnie wspierającym wdrażanie  strategii rozwoju Klastra

Portal CDEdu.pl będzie również wspierał marketing i sprzedaż produktów i usług oferowanych przez członków Klastra, a także wspomagał obsługę posprzedażową. Będzie także narzędziem, za pośrednictwem którego możliwe będzie świadczenie e-usług przez członków Klastra.

Portal CDEdu.pl powstał i został Państwu udostępniony dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej i budżetu Państwa w ramach Projektu Północno-Wschodni Klaster Edukacji Cyfrowej.

Podgląd treści WWW (JSR 286)
  • wtorek, 7 lipca 2015 Autoryzowany kurs AutoCAD w atrakcyjnej cenie! - Zapraszamy do skorzystania z naszej promocji AutoCada.
  • wtorek, 23 czerwca 2015 Newsletter 42/2015 - 18 czerwca w Parku Naukowo - Technologicznym Polska - Wschód w Suwałkach odbyła się konferencja zatytułowana „Cyfryzacja - trampoliną rozwoju”. Tematyką, która zdominowała to organizowane przez Północno-Wschodni Klaster Edukacji Cyfrowej spotkanie były nowoczesne rozwiązania informatyczne wdrażane zarówno przez przedsiębiorstwa, jak i jednostki samorządu terytorialnego.
  • wtorek, 23 czerwca 2015 Informatyczne wsparcie prac badawczo-rozwojowych - Nowoczesne rozwiązania oparte na oprogramowaniu jednego z najstarszych koncernów informatycznych, IBM – to tematyka, która zdecydowanie dominowała podczas organizowanego przez Północno-Wschodni Klaster Edukacji Cyfrowej seminarium pt.„Informatyczne wsparcie prac badawczo-rozwojowych”. Spotkanie odbyło się 24 czerwca w siedzibie firmy T-Matic Grupa Computer Plus w Białymstoku.
Najbliższe szkolenia page