Podgląd treści WWW (JSR 286)
Podgląd treści WWW (JSR 286)

Augustów

W Augustowie w chwili obecnej mieszka 30 000 osób. Miasto zajmuje powierzchnię 8093 hektarów, z czego wody stanowią 26, a lasy 35 procent. Jest najstarszym miastem Suwalszczyzny. Położony między jeziorami: Necko, Białe, Studzieniczna i Sajno, z trzech stron otoczony lasem. Powstał najprawdopodobniej jeszcze w czasach zasiedlenia olbrzymich puszcz przez Jaćwingów. Pierwsza wzmianka o osadzie nad Nettą pochodzi z 1496 roku i dotyczy komory pobierającej cło przy przeprawie rzecznej.


Legendy wiążą powstanie Augustowa z pierwszą schadzką Króla Zygmunta Augusta i Barbary Radziwiłłówny, który dla jej upamiętnienia założył tu miasto. Stąd też miałoby pochodzić także wyróżnienie nazwą - Augustów oraz herbu z inicjałami królewskimi S i A (Sigismus Augustus) uwieńczonymi mitrą Wielkiego Księcia Litwy i uzupełniony literkami PR (Poloniae Rex).

W samej rzeczy romanse królewskie raczej nie miały wpływu na budowę miasta. Powstało ono w miejscu karczmy wystawionej w 1526 roku przez Jana Radziwiłła. Miasto miało obsługiwać drogę handlową z głębi Litwy i Białorusi do Prus i Wielkopolski. Powstał tu także węzeł dróg - trakty na Warszawę i Mazowsze oraz Kraków.


W 1557 roku Augustów otrzymał miejskie prawa magdeburskie. Po kilku latach istniały już cechy rzemieślnicze i pojawiły się pierwsze zakłady - dwa młyny wodne, tartak, rudnia i folusz. Później w ich sąsiedztwie powstały w puszczy smolarnie, dziegciarnie i potażnie - produkujące wyroby suchej destylacji drewna. Niestety rozwój miasta został zahamowany przez wojny - w wyniku których spadło do rzędu małej odsady rolniczej.
Od połowy lat dwudziestych Augustów zaczął wykorzystywać swe szanse letniskowo - rekreacyjne. Już przed wojną stał się "letnim salonem stolicy", najmodniejszym wczasowiskiem nizinnym poza Krynicą Morską. Obecnie miasto aspiruje do miana kurortu i posiada status uzdrowiska od 1993 r.Augustów jako miasto obejmuje 81 km2 powierzchni, z czego 35% stanowią lasy i 26% wody. Leży w zasięgu obszaru „Zielonych Płuc Polski”, umiejscowiony jest pomiędzy: Wigierskim i Biebrzańskim Parkiem Narodowym, na skraju Puszczy Augustowskiej, pomiędzy dwoma ciągami jezior rynnowych w sąsiedztwie złóż borowin i wód mineralnych. Obszar o wysokich i unikalnych walorach środowiska przyrodniczo-krajobrazowego, na które składają się: klimat, urozmaicona rzeźba terenu, wody powierzchniowe, bogaty świat zwierzęcy oraz rozbudowana szata roślinna, zawierająca rzadkie gatunki roślin.

Tę uroczą okolicę wyrzeźbił przed dwunastoma tysiącami lat lądolód, który wielokrotnie nasuwał się na te tereny. Najbardziej widoczne są działania zlodowacenia Wisły, dawniej zwanego bałtyckim, występującego 23-12 tysięcy lat temu. Lądolód stadiału głównego naniósł olbrzymie zwały piasku, usypując rozległą równinę sandrową, przykrywając pagórki z poprzedniego zlodowacenia.

Według podziału fizyczno-geograficznego Augustów leży na Pojezierzu Litewskim, w zachodniej części Równiny Augustowskiej. Miasto zlokalizowane jest nad rzeką Nettą, na zachodnim skraju Puszczy Augustowskiej. Puszcza Augustowska jest jednym z największych kompleksów leśnych w Polsce. Zajmuje powierzchnię ok. 100 tyś. ha i otacza Augustów z trzech stron: od północy, południa i wschodu. Warta jest szczególnej pieczy i ochrony między innymi jako miejsce występowania wielu rzadko występujących gatunków roślin i zwierząt.

W Puszczy Augustowskiej dominują drzewa iglaste: sosna i świerk, które stanowią doskonały filtr oczyszczający, a także wzbogacają powietrze w tlen, olejki eteryczne i fitocydy. Czynniki te działają bakteriobójczo, normalizują ciśnienie i rytm serca.
Oprócz drzew iglastych (sosna, świerk, modrzew) w Puszczy Augustowskiej występują również brzozy, klony, graby, lipy i inne.

Można by sądzić, że las jest po prostu zbiorowiskiem drzew. Wystarczy jednak wejść do niego, by zobaczyć, jak bardzo niesłuszny byłby taki pogląd. Las to także „dom” wielu zwierząt, a w Puszczy Augustowskiej jest ich bardzo wiele. Najpopularniejsze gatunki to: jelenie, sarny, dziki, głuszce, cietrzewie, lisy, kuny, łasice i wiele innych.
Jest też wiele zwierząt objętych ochroną gatunkową. Najważniejsze z nich to: łabędź głuchy, puszczyk, puchacz, jeż, bóbr, zimorodek, słowik rdzawy, wiewiórka, kruk, rybołów, myszołów, zaskroniec, perkoz, kormoran czarny, ryś i wiele innych.


Takie bogactwo zwierzyny łownej i ptactwa umożliwia realizację rozmaitych zainteresowań jak myślistwo, rybołówstwo czy foto-safari.


Wiosną w augustowskich lasach spacerować można po fioletowych dywanach przylaszczek przetykanych białymi zawilcami. Natomiast latem delektować się smakiem jagód, poziomek, żurawin czy dzikich malin. Amatorzy grzybobrania też nie mogą narzekać. W lasach jest mnóstwo gatunków grzybów m.in.: borowiki, podgrzybki, kurki, maślaki, zielonki - to tylko nieliczne gatunki.

Wśród roślin objętych ochroną należy wymienić: wilcze łyko, lilię złotogłów, sasanki, widłak, cis pospolity i wiele innych.

Wody stanowią jedną z głównych atrakcji regionu północno-wschodniej Polski. Region ma 55 jezior, których łączna powierzchnia wynosi 3855,05 ha. Region Augustowszczyzny leży w dolinie Biebrzy. Zbiorniki wodne są pochodzenia polodowcowego i większość jezior ma kształt rynnowy, czyli niedużą powierzchnię i są stosunkowo głębokie, mają przeważnie kierunek równoleżnikowy. Zasilane są przez rzeki i źródła a w mniejszym stopniu zaś przez wody opadowe.

Główną rzeką przepływającą przez Augustów jest rzeka Netta o długości 10 km, która jest główną linią dopływu wód. Do mniejszych rzek regionu należą: Klonownica (najkrótsza rzeka w Europie 0,5 km), Blizna, Szczeberka, Rospuda, Czarna Hańcza, Olszanka. Wszystkie te rzeki wraz z jeziorami i Kanałem Augustowskim tworzą doskonałe szlaki wodne wykorzystywane przez żeglarzy, kajakarzy i wędkarzy oraz regularną żeglugę.

Wody są czystsze niż w innych regionach kraju. Ma na to wpływ szata roślinna, przepływ substancji zanieczyszczających filtrowanych przez roślinność, ale i słabo rozwijający się przemysł. Może nie są krystaliczne, ale wystarczająco czyste dla wybrednych pod tym względem gatunków ryb - węgorza i sielawy, a w niedalekich Serwach - siei i stynki. Cierpliwi miłośnicy wędkarstwa mogą złowić karpia, leszcza, szczupaka, płoć, karasia, lina, suma, ukleję, itp.


Źródło: http://www.suwalszczyzna.com.plhttp:// www.augustow.eu


Podgląd treści WWW (JSR 286)
  • wtorek, 7 lipca 2015 Autoryzowany kurs AutoCAD w atrakcyjnej cenie! - Zapraszamy do skorzystania z naszej promocji AutoCada.
  • wtorek, 23 czerwca 2015 Newsletter 42/2015 - 18 czerwca w Parku Naukowo - Technologicznym Polska - Wschód w Suwałkach odbyła się konferencja zatytułowana „Cyfryzacja - trampoliną rozwoju”. Tematyką, która zdominowała to organizowane przez Północno-Wschodni Klaster Edukacji Cyfrowej spotkanie były nowoczesne rozwiązania informatyczne wdrażane zarówno przez przedsiębiorstwa, jak i jednostki samorządu terytorialnego.
  • wtorek, 23 czerwca 2015 Informatyczne wsparcie prac badawczo-rozwojowych - Nowoczesne rozwiązania oparte na oprogramowaniu jednego z najstarszych koncernów informatycznych, IBM – to tematyka, która zdecydowanie dominowała podczas organizowanego przez Północno-Wschodni Klaster Edukacji Cyfrowej seminarium pt.„Informatyczne wsparcie prac badawczo-rozwojowych”. Spotkanie odbyło się 24 czerwca w siedzibie firmy T-Matic Grupa Computer Plus w Białymstoku.
Najbliższe szkolenia page