Podgląd treści WWW (JSR 286)

Wędkarstwo

Pojezierny charakter Suwalszczyzny sprzyja wypoczywaniu z wędką. Tutejsze wody są bogate w różne gatunki ryb - jest ich aż 44. Najliczniejsze to leszcz, płoć, karp, karaś, krąp, szczupak, okoń, węgorz, sum, piskorz, ciernik, kiełbia, ukleja, lin - w rzekach: boleń, jaź, kleń, brzana, piekielnica.

Rodzina ryb łososiowatych, żyjących w głębokich polodowcowych jeziorach jest reprezentowana przez: sielawę, sieję, stynkę, troć jeziorową, miętusa, pstrąga potokowego.

Aby skutecznie łowić ryby należy poznać ich środowisko i zwyczaje. Z tego powodu poniżej zamieszczamy krótki opis niektórych związanych z "rybnym" tematem zagadnień


RYBY

Wśród ryb jeziorowych rozróżniamy przedstawicieli trzech stref wodnych: dennej, przybrzeżnej i pelagicznej (wolnej przestrzeni wodnej). W zależności od strefy różnią się one od siebie wymaganiami związanymi ściśle z daną strefą. Strefę przybrzeżną zamieszkują na przykład: płoć, lin, karaś, szczupak i miętus; przybrzeżno-denną: karp, węgorz, okoń, leszcz, jazgarz, krąp; otwartą - sielawa, sandacz, ukleja; denną - sieja, leszcz, krąp i jazgarz.

NATLENIENIE ZBIORNIKÓW

Ryby jeziorowe wykazują różne zapotrzebowania na tlen. Sieja, sielawa, stynka, ukleja i miętus są najbardziej wyczulone na zawartość tlenu w wodzie, natomiast płoć, krąp, okoń, jazgarz, szczupak i sandacz - mogą żyć w wodzie o jego średniej zawartości. Są także ryby niezwykle odporne na niską zawartość tlenu - karaś, karp, leszcz, lin i sum.

TEMPERATURA

Istnieje pewna prawidłowość w żerowaniu ryb, uzależniona od temperatury wody. Im woda w jeziorze jest cieplejsza, tym bardziej wzrasta u nich tempo przemiany materii - ryby szybciej stają się głodne i przerwy w pobieraniu pokarmu są krótkie. Dlatego też są szczególnie wrażliwe na nagłe spadki temperatury, które powodują znaczne zmniejszenie ich apetytu.

CIŚNIENIE ATMOSFERYCZNE I WIATR

Ciśnienie atmosferyczne ma ogromny wpływ na równowagę fizjologiczną ryb. Jest to wynik działania pęcherza pławnego, który informuje ją o zbliżających się zmianach atmosferycznych i umożliwia swobodne poruszanie się na różnych głębokościach wody. Nagły lub długotrwały spadek ciśnienia powoduje zachwianie intensywności przemiany materii i utratę apetytu. Dlatego przed wybraniem się na ryby warto sprawdzić stan barometru i przyjrzeć się kierunkowi i sile wiatru. Wzmagające się wiatry ze wschodu lub północy zapowiadają spadek ciśnienia. Podczas burzy - padającego deszczu i wyładowań atmosferycznych - ryby przestają zupełnie żerować.

WPŁYW KSIĘŻYCA

Można zaobserwować pewną zależność pomiędzy fazami Księżyca, a żerowaniem ryb. Nie jest to do końca wytłumaczalne przy jeziornych zbiornikach wodnych. W wypadku mórz
i oceanów Księżyc wywołuje zjawisko przypływów i odpływów, które działają na apetyt ryb.
Na naszych jeziorach najlepszymi fazami, sprzyjającymi wędkowaniu są: nów i pierwsza kwadra.

HYDROLOGIA JEZIORA

Duże znaczenie dla zrozumienia zachowania się ryb w jeziorze ma poznanie jego hydrologicznego charakteru, czyli - typu zbiornika, poziomu wody, połączenia z rzeczkami (innymi zbiornikami), ukształtowania dna, rodzaju linii brzegowej i roślinności

PORY ROKU A ZACHOWANIE SIĘ RYB


WIOSNA - brak bujnej roślinności podwodnej powoduje to, iż ryby żerują na stopniowo podgrzewających się płyciznach i pozostają tam zwykle aż do tarła;

LATO - silny rozwój fito - i zooplanktonu, zakwity wody, upały – powodują, iż ryby gromadzą się w rejonach podwodnych źródeł, przy ujściach i wpływach rzek - tam gdzie temperatura jest niższa i wyższe nasycenie tlenem; ryby najchętniej biorą przed wschodem
i zachodem słońca;

JESIEŃ - ryby rozpoczynają intensywne żerowanie przed nastaniem chłodów i silnych wiatrów; wzrasta ilość tlenu i powoli obumiera roślinność strefy przybrzeżnej;

ZIMA - ryby zbierają się w stada równowiekowych osobników i poszukują zimowisk na dużych głębokościach; jeziora skuwa pokrywa lodowa (od połowy grudnia do końca marca);


Zgodnie z prawem jeziora są własnością Skarbu Państwa, a dzierżawią je:

 • Polski Związek Wędkarski
 • spółki rybackie
 • osoby prywatne.
Największe jeziora są w zarządzie Wigierskiego Parku Narodowego.

WĘDKARSTWO PZW

Karty wędkarskie PZW są do nabycia we wszystkich urzędach pocztowych, ośrodkach wczasowych, obiektach i kołach rybackich.
Suwalski okręg PZW dzierżawi m. in. jeziora: Sumowo, Białe (Filipowskie), Garbaś, Kamienne, Mieruńskie Wielkie, Rospuda, Szurpiły, Boczne, Kościelne, Przystajne, Hańcza, Bolesty, Krzywe, Staw Płociczno.

Jeziora Wigierskiego Parku Narodowego, zgodnie z rybacką klasyfikacją jezior:
 • Jeziora sielawowe: Wigry, Pierty, Białe Wigierskie, Czarne k. Bryzgla, i Długie Wigierskie: (sielawa, stynka i sieja, ryby drapieżne oraz leszcz i płoć).
 • Jeziora leszczowe: Białe k. Piert, Czarne k. Gawrych Rudy, Gałęziste, Krusznik, Mulaczysko, Muliczne, Okrągłe, Samle Wielkie, Samle Małe i Widne: (leszcz, sielawa, stynka, ryby drapieżne oraz płoć).
 • Jeziora linowo-szczupakowe: Klonek, Królówek, Leszczewek, Omułówek i Postaw: (lin, szczupak, płoć, okoń i karaś).
 • Jeziora karasiowe: Błotniste, Przetaczek, Ślepe Krzyżańskie: (karaś brak ryb).
 •  

WPN stosuje dwa rodzaj ochrony jezior: częściowe oraz ścisłe. Ochroną ścisłą są objęte:

 • Białe Wigierskie
 • Długie Wigierskie
 • Muliczne
 • Okrągłe
 • Wądołek
 • Suchar Wielki
 • Wygorzele.
 •  
Pozostała część jezior parku, podlega ochronie częściowej.

WARUNKI

Wędkowanie na wodach WPN (II stopień ochrony wód) może odbywać się wyłącznie po wykupieniu licencji na sportowy połów ryb (dostępna na jeziora Wigry, Pierty, Leszczewek, Omułówek, Mulaczysko).


Licencje wydawane przez WPN przewidują m. in.:

 • całkowity zakaz połowów suma, siei, troci jeziorowej i pstrąga potokowego
 • 10-cio miesięczny okres ochronny dla szczupaka
 • zakaz stosowania połowów "na żywca" i używania zanęt
 • połowy wędkarskie dozwolone są : od 15 maja do 31 października
 • od dnia 1 czerwca do 15 lipca nie wolno łowić od brzegów wyspy Ordów, Ostrów, Krowa aż po wieś Zakąty i przy brzegach wysp : Brzozowych oraz Kamień.

Miejsca, w których można nabyć licencję wędkarską:

 • Krzywe 82, Dyrekcja WPN poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00
 • Krzywe 82, parking przy dyrekcji parku w dni robocze 15.00- 20.00, sobota - niedziela 8.00-20.00
 • Suwałki, sklep wędkarski "Stynka" - ul. 1Maja 1
 • Suwałki, "REMAS" ul. Partyzantów 53
 • Suwałki, "Myśliwy" ul. Sejneńska 7
 • Suwałki, Agencja Turystyczna Suwalszczyzna
 • Augustów, Sklep wędkarski, ul. Mostowa 24
 •  
Źródło: www.suwalszczyzna.com.pl
Podgląd treści WWW (JSR 286)
 • wtorek, 7 lipca 2015 Autoryzowany kurs AutoCAD w atrakcyjnej cenie! - Zapraszamy do skorzystania z naszej promocji AutoCada.
 • wtorek, 23 czerwca 2015 Newsletter 42/2015 - 18 czerwca w Parku Naukowo - Technologicznym Polska - Wschód w Suwałkach odbyła się konferencja zatytułowana „Cyfryzacja - trampoliną rozwoju”. Tematyką, która zdominowała to organizowane przez Północno-Wschodni Klaster Edukacji Cyfrowej spotkanie były nowoczesne rozwiązania informatyczne wdrażane zarówno przez przedsiębiorstwa, jak i jednostki samorządu terytorialnego.
 • wtorek, 23 czerwca 2015 Informatyczne wsparcie prac badawczo-rozwojowych - Nowoczesne rozwiązania oparte na oprogramowaniu jednego z najstarszych koncernów informatycznych, IBM – to tematyka, która zdecydowanie dominowała podczas organizowanego przez Północno-Wschodni Klaster Edukacji Cyfrowej seminarium pt.„Informatyczne wsparcie prac badawczo-rozwojowych”. Spotkanie odbyło się 24 czerwca w siedzibie firmy T-Matic Grupa Computer Plus w Białymstoku.
Najbliższe szkolenia page