Podgląd treści WWW (JSR 286)

AutoCAD - modelowanie 3D

czas trwania: 30 godzin lekcyjnych

cena: 1600 zł (brutto)

cena w ramach Akademii AutoCAD: 1350 zł (brutto)

Terminarz szkoleń

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zaprezentowanie możliwości wykorzystania programu AutoCAD do modelowania trójwymiarowego, modelowania w przestrzeni i wszelkiego rodzaju obiektów 3D.

Zakres szkolenia:

  • Wprowadzenie do przestrzeni trójwymiarowej: typy modeli trójwymiarowych; operacje 3D
  • Widoki rysunków trójwymiarowych: wyświetlanie modeli trójwymiarowych; standardowe kierunki obserwacji; definiowanie widoków perspektywicznych; orbitowanie obiektów trójwymiarowych; praca z rzutniami sąsiadującymi; zapisywanie i wywoływanie widoków
  • System współrzędnych 3D i współrzędne użytkownika: współrzędne kartezjańskie, walcowe i sferyczne; płaszczyzny rysunkowe i ikony lokalnych ukłądów współrzędnych; orientacje układów współrzędnych; zapisywanie i wywoływanie układów współrzędnych
  • Modele liniowe i powierzchniowe: wykorzystanie linii i polilinii trójwymiarowej; obiekty płaskie w przestrzeni trójwymiarowej - grubość i poziom; powierzchnie 3D i polipowierzchnie; powierzchnie standardowe; powierzchnie wyciągane, obrotowe, prostokreślne i krawędziowe
  • Modele bryłowe: wyciąganie i przekręcanie obiektów płaskich zamkniętych; podstwawowe obiekty bryłowe; operacje booleanowskie; polecenia fazowania i zaokrąglania z obiektami bryłowymi; przecinanie brył i tworzenie ich przekrojów płaskich; modyfikowanie faset obiektów bryłowych: usuwanie; wyciąganie, obracanie i pochylanie; obiekty cienkościenne; narzędzia do analizowania obiektów bryłowych
  • Generowanie rysunków dwuwymiarowych z obiektów bryłowych: tworzenie i ustawienia rzutni w przestrzeni papieru; generowanie widoków dwuwymiarowych z bryły; generowanie widoków izometrycznych
  • Wprowadzenie do wizualizacji: przypisywanie zapisanych widoków do renderingu; tworzenie świateł i definiowanie scen; przypisywanie materiałów do warstw, kolorów i obiektów; tworzenie własnych materiałów i ich bibliotek; określanie tła; dodawanie obiektów krajobrazu; zastosowanie mgły; próbkowanie renderingu; antyaliasing; rendering w rzutni i do pliku rastrowego.

Odbiorcy:

Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych tworzeniem projektów 3D w programie AutoCAD.
Od uczestników wymagana jest znajomość obsługi komputera.

Informacje i zapisy: 85 74 89 155

Podgląd treści WWW (JSR 286)
Proponowane społeczności 
Najbliższe szkolenia page
Podgląd treści WWW (JSR 286)
  • wtorek, 7 lipca 2015 Autoryzowany kurs AutoCAD w atrakcyjnej cenie! - Zapraszamy do skorzystania z naszej promocji AutoCada.
  • wtorek, 23 czerwca 2015 Newsletter 42/2015 - 18 czerwca w Parku Naukowo - Technologicznym Polska - Wschód w Suwałkach odbyła się konferencja zatytułowana „Cyfryzacja - trampoliną rozwoju”. Tematyką, która zdominowała to organizowane przez Północno-Wschodni Klaster Edukacji Cyfrowej spotkanie były nowoczesne rozwiązania informatyczne wdrażane zarówno przez przedsiębiorstwa, jak i jednostki samorządu terytorialnego.
  • wtorek, 23 czerwca 2015 Informatyczne wsparcie prac badawczo-rozwojowych - Nowoczesne rozwiązania oparte na oprogramowaniu jednego z najstarszych koncernów informatycznych, IBM – to tematyka, która zdecydowanie dominowała podczas organizowanego przez Północno-Wschodni Klaster Edukacji Cyfrowej seminarium pt.„Informatyczne wsparcie prac badawczo-rozwojowych”. Spotkanie odbyło się 24 czerwca w siedzibie firmy T-Matic Grupa Computer Plus w Białymstoku.