Podgląd treści WWW (JSR 286)

SolidWorks

czas trwania: 30 godzin lekcyjnych

cena: 1850 zł (brutto)

Nowa cena promocyjna: 1290 zł (brutto)

Terminarz szkoleń

Cel szkolenia:

SolidWorks 3D CAD jest narzędziem służącym do parametrycznego modelowania bryłowo-powierzchniowego 3D. Daje możliwość zaprojektowania zarówno pojedynczych części, jak i kompletnych zespołów. Charakteryzuje się przyjaznym, nowoczesnym interfejsem opartym na funkcjonalności Windows.
Jest doskonałym narzędziem wspomagania inżynierskiego, dzięki któremu można skrócić drogę od pomysłu do produktu finalnego.

Zakres szkolenia:

 • Wiadomości wstępne. Wprowadzenie do modelowania bryłowego. Koncepcje projektowania w oprogramowaniu SolidWorks. Metody tworzenia, przekształcania i przetwarzania geometrii. Formy zapisu grafiki wektorowej i rastrowej. Omówienie interfejsu graficznego programu. Prymitywy bryłowe. Operacje tworzenia i konfiguracji części.
 • Część. Szkice i operacje. Definiowanie elementów szkicu. Typy relacji geometrycznych, ich nadawanie i edytowanie. Tworzenie podstawowych, sparametryzowanych obiektów geometrycznych. Wymiarowanie szkicu. Operacje bryłowe bazy (wyciągnięcie proste, po ścieżce, po profilach, przez obrót wokół linii środkowej, wycięcie). Lustro i szyk na poziomie szkicu. Odbicie lustrzane i szyk liniowy oraz kołowy oparty na krzywych i tabeli operacji obiektów. Tworzenie odbić lustrzanych części. Edytowanie definicji operacji.
 • Złożenie. Umieszczanie części w zespole. Edytowanie części z poziomu złożenia. Typy więzi i ich tworzenie.
 • Dokumentacja rysunkowa. Rysunki płaskie części i zespołów. Tworzenie rzutów, wstawianie widoków, przekrojów, szczegółów i wyrwań. Umieszczanie elementów modelu na rysunkach płaskich, wymiarowanie i opisywanie.
 • Komunikacja. Wymiana danych geometrycznych między systemami wspomagającymi prace inżynierskie.
 • Modelowanie. Modelowanie geometryczne obiektów prostych z wykorzystaniem różnych technik tworzenia krzywych i powierzchni. Zaawansowane techniki tworzenia części, złożeń. Wykrywanie kolizji między komponentami. Parametry fizyczne tworzonych części, zespołów (środki ciężkości, momenty bezwładności, masy itd.).
 • Dostosowywanie programu. Konfiguracja środowiska SolidWorks do własnych potrzeb. Dodawanie nowych modułów i składników programu, tworzenie szablonów i arkuszy.
 • MES. Analiza inżynierska MES z wykorzystaniem modułu COSMOSXPRESS. Możliwości wykorzystania dodatkowych modułów CosmosWorks, CosmosMotion, CosmosFloWorks w projektowaniu części maszyn.
 • Dodatkowe narzędzia. Wykorzystanie narzędzi do modelowania tzw. „cześci arkusza blachy”, narzędzi do modelowania form.
 • Wizualizacja projektu. Rysunek ofertowy i zestawieniowy. Widok eksplodowany złożenia. Typy widoków. Rendering. Wizualizacja projektu z wykorzystaniem modułu eDrawing.

Odbiorcy:

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się projektowaniem.

Informacje i zapisy: 85 74 89 155

Podgląd treści WWW (JSR 286)
Proponowane społeczności 
Najbliższe szkolenia page
Podgląd treści WWW (JSR 286)
 • wtorek, 7 lipca 2015 Autoryzowany kurs AutoCAD w atrakcyjnej cenie! - Zapraszamy do skorzystania z naszej promocji AutoCada.
 • wtorek, 23 czerwca 2015 Newsletter 42/2015 - 18 czerwca w Parku Naukowo - Technologicznym Polska - Wschód w Suwałkach odbyła się konferencja zatytułowana „Cyfryzacja - trampoliną rozwoju”. Tematyką, która zdominowała to organizowane przez Północno-Wschodni Klaster Edukacji Cyfrowej spotkanie były nowoczesne rozwiązania informatyczne wdrażane zarówno przez przedsiębiorstwa, jak i jednostki samorządu terytorialnego.
 • wtorek, 23 czerwca 2015 Informatyczne wsparcie prac badawczo-rozwojowych - Nowoczesne rozwiązania oparte na oprogramowaniu jednego z najstarszych koncernów informatycznych, IBM – to tematyka, która zdecydowanie dominowała podczas organizowanego przez Północno-Wschodni Klaster Edukacji Cyfrowej seminarium pt.„Informatyczne wsparcie prac badawczo-rozwojowych”. Spotkanie odbyło się 24 czerwca w siedzibie firmy T-Matic Grupa Computer Plus w Białymstoku.